ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Inspektor Ochrony Danych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-24 13:50:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Reszka Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Reszka Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 13:50:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 13:51:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 13:51:01
Artykuł był wyświetlony: 353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - przesłanka zgoda

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 08:35:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Reszka Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Reszka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 08:35:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 08:36:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 12:37:33
Artykuł był wyświetlony: 439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - przesłanka umowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 08:33:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Reszka Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Reszka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 08:33:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 08:34:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 08:34:25
Artykuł był wyświetlony: 413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - przepis prawa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 13:36:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Lipinki Łużyckie (ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie, telefon kontaktowy: 683626230)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 - w wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Reszka Data wytworzenia informacji: 2018-06-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Reszka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-04 13:36:20
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-04 13:36:23
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 08:32:05
Artykuł był wyświetlony: 687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu