ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 549

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 21711
Charakterystyka ogólna 20109
Mapa Lipinki Łużyckie 8141
Herb i flaga gminy 7492
Historia i turystyka 20774
Aktualności 962671
Komunikaty meteorologiczne 20447
Honorowi Obywatele 19943
Gmina 16180
Ogłoszenia 12318
Jednostki organizacyjne 24476
Ośrodek Pomocy Społecznej 40021
Wydarzenia/ Ogłoszenia 24381
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4237
Gminna Biblioteka Publiczna 10147
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2497
Jednostki pomocnicze 12967
Stowarzyszenia i związki międzygminne 12038
Obwieszczenia 109974
Inwestycje 39899
Oferty inwestycyjne 6312
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 5422
Akty prawne 236378
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 55954
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 368311
Organy 12715
Wójt 11913
Raporty i sprawozdania 724
Rada 16490
Kadencja 2018 - 2023 769
Aktualności 5797
Rada Gminy 1840
Składy komisji 1193
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 26906
Protokoły z sesji 1209
Interpelacje i zapytania 332
Wnioski komisji 321
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 2
Kadencja 2014 - 2018 9837
Kadencja 2010 - 2014 11619
Prawo lokalne 8834
Statut 7567
Uchwały do 20.06.2012 3575
Budżet 9537
Wieloletni Program Inwestycyjny 5039
Podatki lokalne 16874
Oświata, kultura, sport 10162
Gospodarka wodno-ściekowa 7567
Kadencja RG 2010-2014 79502
Strategia Rozwoju Gminy 8600
Plan zagospodarowania przestrzennego 6719
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5678
Inne 3571
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 213241
Obwieszczenia 338
Rodzina 500 24540
Dobry Start 300 3232
Emp@tia 6681
Gospodarka Odpadami 31424
ogłoszenia 33057
formularz deklaracji 11606
opłata 9152
harmonogram 38740
podmiot odbierający odpady komunalne 2368
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2181
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 6623
poziomy recyklingu 9072
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2116
zasady segregacji 6535
leki 4246
baterie 4025
żarówki, świetlówki 4078
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 4372
wielkogabaryty 7692
akty prawne 17728
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 4447
przydatne linki 6089
Analiza Systemu Gospodarki 4477
Ochrona środowiska 3948
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 2534
Regulamin 3180
Wniosek 2610
Oświadczenie 1818
Wniosek o płatność 1349
Azbest 3401
Program usuwania azbestu 1875
Wniosek 2189
Informacje dotyczące zadania 7618
Przydatne linki 2371
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5539
Przetargi 260983
Wykaz 32853
Informacja z otwarcia ofert 3820
Komunikaty 22357
Zamówienia publiczne 115709
Aktualne 164961
W toku 111374
Wyniki 75530
Archiwalne 79559
Wyniki innych postępowań 70502
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 7985
Plan postępowania 4807
Gosp. wodno - ściekowa 3223
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 4027
Informacje o jakości wody 15028
Ogłoszenia 6116
Ogólne warunki umów 2997
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3744
Wnioski, deklaracje 3529
Podatki 1348
Zamówienia do 30 000 Euro 38683
Regulamin 1543
Urząd Gminy 15791
Elektroniczna skrzynka podawcza 5933
Regulamin urzedu 12482
Struktura organizacyjna 28194
Prowadzone rejestry i ewidencje 5546
Podatki i opłaty lokalne 17639
Interpretacje indywidualne 4709
Kontrole 10471
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 15242
Planowanie przestrzenne 51168
Co i jak załatwić 146293
Wydziały 118320
Organizacje Pozarządowe 100637
Wzory formularzy 46647
Wybory 7981
Wybory samorządowe 8281
Państwowa Komisja Wyborcza 12207
Obwody i okręgi wyborcze 12673
Gminna Komisja Wyborcza 18640
Obwodowa Komisja Wyborcza 13130
2014 2063
Obwody i okręgi wyborcze 4093
Gminna Komisja Wyborcza 3934
Obwodowa Komisja Wyborcza 3592
Wybory parlamentarne 21072
Wybory prezydenckie 26985
Wybory do parlamentu UE 6823
Klauzula informacyjna 792
Państwowa Komisja Wyborcza 38
Informacje dla wyborców 8046
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4199
Obwody głosowania i lokale wyborcze 5085
Komisje wyborcze 8938
2014 188
Informacje dla wyborców 1472
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 848
Obwody głosowania i lokale wyborcze 801
Komisje wyborcze 1769
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1414
Wybory 2015 3734
Wybory 2019 1114
Wybory ławników 8333
Referendum 14911
Wybory uzupełniające 21455
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2876
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 17196
Rejestr instytucji kultury 6764
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3016
Oświadczenia majątkowe 468035
Sprawozdania finansowe 63928
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 31510
Stypendia Socjalne 7739
Przydatne linki 25214
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5139
Orlik 15606
Aktualności 15624
Petycje 16780
Konsultacje społeczne 4203
Sprawy petentów 6860
Ogłoszenia o pracy 75667
Aktualne 27211
W toku 33549
Wyniki 134603
RODO 9985
Ogłoszenia o licytacji 2190

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2240483
Redakcja biuletynu 6932
Mapa serwisu 6960
Statystyki 7096
Kanały RSS 5927
Kontakt 100965
« powrót do poprzedniej strony