ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 472

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 19950
Charakterystyka ogólna 17476
Mapa Lipinki Łużyckie 7360
Herb i flaga gminy 6737
Historia i turystyka 18029
Aktualności 674883
Komunikaty meteorologiczne 15125
Honorowi Obywatele 17939
Gmina 15155
Ogłoszenia 11245
Jednostki organizacyjne 21477
Ośrodek Pomocy Społecznej 32944
Wydarzenia/ Ogłoszenia 20662
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4038
Gminna Biblioteka Publiczna 8799
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2330
Jednostki pomocnicze 10923
Stowarzyszenia i związki międzygminne 9885
Obwieszczenia 81204
Inwestycje 31779
Oferty inwestycyjne 5616
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4576
Akty prawne 181741
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 47409
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 312417
Organy 11809
Wójt 10373
Raporty i sprawozdania 138
Rada 15812
Kadencja 2018 - 2023 485
Aktualności 1723
Rada Gminy 629
Składy komisji 492
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 7216
Protokoły z sesji 562
Interpelacje i zapytania 169
Wnioski komisji 169
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 7731
Kadencja 2010 - 2014 8994
Prawo lokalne 8227
Statut 6593
Uchwały do 20.06.2012 3361
Budżet 7829
Wieloletni Program Inwestycyjny 4450
Podatki lokalne 14500
Oświata, kultura, sport 8817
Gospodarka wodno-ściekowa 6578
Kadencja RG 2010-2014 62066
Strategia Rozwoju Gminy 7310
Plan zagospodarowania przestrzennego 6050
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5088
Inne 3340
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 181697
Obwieszczenia 0
Rodzina 500 18962
Dobry Start 300 1931
Emp@tia 5695
Gospodarka Odpadami 29616
ogłoszenia 25826
formularz deklaracji 8790
opłata 7093
harmonogram 27331
podmiot odbierający odpady komunalne 1690
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1526
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5086
poziomy recyklingu 7012
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1930
zasady segregacji 5212
leki 3513
baterie 3311
żarówki, świetlówki 3511
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 3259
wielkogabaryty 5750
akty prawne 13629
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3861
przydatne linki 4977
Analiza Systemu Gospodarki 2148
Ochrona środowiska 3411
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 1086
Regulamin 1274
Wniosek 1312
Oświadczenie 1026
Wniosek o płatność 825
Azbest 2656
Program usuwania azbestu 1243
Wniosek 1534
Informacje dotyczące zadania 3739
Przydatne linki 1571
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4081
Przetargi 219427
Wykaz 24141
Informacja z otwarcia ofert 2899
Komunikaty 20374
Zamówienia publiczne 86775
Aktualne 135872
W toku 88559
Wyniki 50756
Archiwalne 55364
Wyniki innych postępowań 46444
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 5920
Plan postępowania 2954
Gosp. wodno - ściekowa 2677
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2659
Informacje o jakości wody 8485
Ogłoszenia 3547
Ogólne warunki umów 1846
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2102
Wnioski, deklaracje 2319
Zamówienia do 30 000 Euro 25410
Regulamin 589
Organizacje Pozarządowe 80256
Urząd Gminy 14681
Elektroniczna skrzynka podawcza 5320
Regulamin urzedu 9841
Struktura organizacyjna 20307
Prowadzone rejestry i ewidencje 4958
Podatki i opłaty lokalne 14094
Interpretacje indywidualne 4131
Kontrole 8631
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 12109
Planowanie przestrzenne 34188
Co i jak załatwić 102317
Wydziały 78667
Wzory formularzy 37493
Wybory 7479
Wybory samorządowe 7574
Państwowa Komisja Wyborcza 5991
Obwody i okręgi wyborcze 10264
Gminna Komisja Wyborcza 12725
Obwodowa Komisja Wyborcza 9643
2014 810
Obwody i okręgi wyborcze 1417
Gminna Komisja Wyborcza 1424
Obwodowa Komisja Wyborcza 1168
Wybory parlamentarne 13647
Wybory prezydenckie 20361
Wybory do parlamentu UE 6099
Klauzula informacyjna 141
Państwowa Komisja Wyborcza 36
Informacje dla wyborców 6364
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3665
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3905
Komisje wyborcze 6675
2014 68
Informacje dla wyborców 281
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 203
Obwody głosowania i lokale wyborcze 176
Komisje wyborcze 324
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1270
Wybory 2015 3155
Wybory 2019 373
Wybory ławników 5859
Referendum 11525
Wybory uzupełniające 15340
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2675
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14745
Rejestr instytucji kultury 4522
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1978
Oświadczenia majątkowe 365747
Sprawozdania finansowe 51665
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 26940
Stypendia Socjalne 6053
Przydatne linki 21542
Sprawy petentów 6353
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4192
Orlik 13611
Aktualności 12483
Petycje 10405
Konsultacje społeczne 2086
Ogłoszenia o pracy 60351
Aktualne 21222
W toku 26465
Wyniki 95411
RODO 4669
Ogłoszenia o licytacji 612

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1572297
Redakcja biuletynu 6399
Mapa serwisu 6502
Statystyki 6680
Kanały RSS 5536
Kontakt 89698
« powrót do poprzedniej strony