ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 430

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 19242
Charakterystyka ogólna 16653
Mapa Lipinki Łużyckie 7093
Herb i flaga gminy 6491
Historia i turystyka 17319
Aktualności 592774
Komunikaty meteorologiczne 13605
Honorowi Obywatele 17415
Gmina 14737
Ogłoszenia 10829
Jednostki organizacyjne 20528
Ośrodek Pomocy Społecznej 30990
Wydarzenia/ Ogłoszenia 19652
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3958
Gminna Biblioteka Publiczna 8357
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2268
Jednostki pomocnicze 10348
Stowarzyszenia i związki międzygminne 9365
Obwieszczenia 73219
Inwestycje 29933
Oferty inwestycyjne 5403
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4333
Akty prawne 160165
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 43567
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 289004
Organy 11431
Wójt 9895
Rada 9832
Kadencja 2018 - 2023 330
Aktualności 931
Rada Gminy 374
Składy komisji 306
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 3385
Protokoły z sesji 354
Interpelacje i zapytania 100
Wnioski komisji 113
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 7180
Kadencja 2010 - 2014 8261
Prawo lokalne 8030
Statut 6298
Uchwały do 20.06.2012 3280
Budżet 7345
Wieloletni Program Inwestycyjny 4279
Podatki lokalne 13716
Oświata, kultura, sport 8368
Gospodarka wodno-ściekowa 6275
Kadencja RG 2010-2014 56826
Strategia Rozwoju Gminy 6957
Plan zagospodarowania przestrzennego 5805
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 4920
Inne 3260
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 172304
Obwieszczenia 0
Rodzina 500 17355
Dobry Start 300 1546
Emp@tia 5399
Gospodarka Odpadami 29112
ogłoszenia 23819
formularz deklaracji 8054
opłata 6580
harmonogram 24266
podmiot odbierający odpady komunalne 1446
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1288
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4671
poziomy recyklingu 6492
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1869
zasady segregacji 4844
leki 3294
baterie 3090
żarówki, świetlówki 3340
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 2959
wielkogabaryty 5274
akty prawne 12527
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3694
przydatne linki 4666
Analiza Systemu Gospodarki 1453
Ochrona środowiska 3090
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 667
Regulamin 823
Wniosek 848
Oświadczenie 731
Wniosek o płatność 611
Azbest 2424
Program usuwania azbestu 1061
Wniosek 1287
Informacje dotyczące zadania 2798
Przydatne linki 1366
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3649
Przetargi 203069
Wykaz 21559
Informacja z otwarcia ofert 2617
Komunikaty 19773
Zamówienia publiczne 76550
Aktualne 124517
W toku 80315
Wyniki 41852
Archiwalne 46640
Wyniki innych postępowań 37917
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 5521
Plan postępowania 2537
Gosp. wodno - ściekowa 2432
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2255
Informacje o jakości wody 6623
Ogłoszenia 2880
Ogólne warunki umów 1525
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1635
Wnioski, deklaracje 1973
Zamówienia do 30 000 Euro 21860
Regulamin 322
Organizacje Pozarządowe 74544
Urząd Gminy 14246
Elektroniczna skrzynka podawcza 5131
Regulamin urzedu 9116
Struktura organizacyjna 18663
Prowadzone rejestry i ewidencje 4776
Podatki i opłaty lokalne 13050
Interpretacje indywidualne 3968
Kontrole 8112
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 11317
Planowanie przestrzenne 30271
Co i jak załatwić 85343
Wydziały 62761
Wzory formularzy 35190
Wybory 7160
Wybory samorządowe 7336
Państwowa Komisja Wyborcza 4306
Obwody i okręgi wyborcze 9570
Gminna Komisja Wyborcza 11021
Obwodowa Komisja Wyborcza 8662
2014 499
Obwody i okręgi wyborcze 762
Gminna Komisja Wyborcza 785
Obwodowa Komisja Wyborcza 579
Wybory parlamentarne 12312
Wybory prezydenckie 18483
Wybory do parlamentu UE 5751
Państwowa Komisja Wyborcza 33
Informacje dla wyborców 5886
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3500
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3505
Komisje wyborcze 5975
2014 16
Informacje dla wyborców 26
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 16
Obwody głosowania i lokale wyborcze 18
Komisje wyborcze 37
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1189
Wybory 2015 2973
Wybory 2019 100
Wybory ławników 5332
Referendum 10577
Wybory uzupełniające 13879
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2611
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14117
Rejestr instytucji kultury 4034
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1697
Oświadczenia majątkowe 324891
Sprawozdania finansowe 48395
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 25627
Stypendia Socjalne 5590
Przydatne linki 20616
Sprawy petentów 6163
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3890
Orlik 13079
Aktualności 11621
Petycje 9040
Konsultacje społeczne 1634
Ogłoszenia o pracy 53606
Aktualne 18707
W toku 23823
Wyniki 80008
RODO 3381
Ogłoszenia o licytacji 243

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1374466
Redakcja biuletynu 6234
Mapa serwisu 6348
Statystyki 6549
Kanały RSS 5413
Kontakt 85611
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu