ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 406

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 18622
Charakterystyka ogólna 16110
Mapa Lipinki Łużyckie 6904
Herb i flaga gminy 6337
Historia i turystyka 16839
Aktualności 550090
Komunikaty meteorologiczne 12487
Honorowi Obywatele 17013
Gmina 14322
Ogłoszenia 10584
Jednostki organizacyjne 19919
Ośrodek Pomocy Społecznej 29959
Wydarzenia/ Ogłoszenia 19070
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3908
Gminna Biblioteka Publiczna 8148
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2225
Jednostki pomocnicze 10011
Stowarzyszenia i związki międzygminne 9031
Obwieszczenia 68571
Inwestycje 28731
Oferty inwestycyjne 5244
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4140
Akty prawne 147958
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 40254
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 275442
Organy 11137
Wójt 9544
Rada 9671
Kadencja 2018 - 2023 231
Aktualności 370
Rada Gminy 195
Składy komisji 145
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 950
Protokoły z sesji 178
Interpelacje i zapytania 49
Wnioski komisji 55
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 6817
Kadencja 2010 - 2014 7846
Prawo lokalne 7812
Statut 6136
Uchwały do 20.06.2012 3220
Budżet 7075
Wieloletni Program Inwestycyjny 4170
Podatki lokalne 13276
Oświata, kultura, sport 8096
Gospodarka wodno-ściekowa 6089
Kadencja RG 2010-2014 54268
Strategia Rozwoju Gminy 6757
Plan zagospodarowania przestrzennego 5656
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 4805
Inne 3198
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 165879
Rodzina 500 15970
Dobry Start 300 1184
Emp@tia 5127
Gospodarka Odpadami 28725
ogłoszenia 22639
formularz deklaracji 7672
opłata 6253
harmonogram 22549
podmiot odbierający odpady komunalne 1291
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1145
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4439
poziomy recyklingu 6196
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1816
zasady segregacji 4615
leki 3159
baterie 2966
żarówki, świetlówki 3223
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 2780
wielkogabaryty 5009
akty prawne 11842
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3578
przydatne linki 4462
Analiza Systemu Gospodarki 1115
Gosp. wodno - ściekowa 2196
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 1954
Informacje o jakości wody 5560
Ogłoszenia 2563
Ogólne warunki umów 1355
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1440
Wnioski, deklaracje 1784
Ochrona środowiska 2880
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 523
Regulamin 630
Wniosek 659
Oświadczenie 567
Wniosek o płatność 458
Azbest 2299
Program usuwania azbestu 965
Wniosek 1142
Informacje dotyczące zadania 2343
Przydatne linki 1237
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3381
Komunikaty 19257
Przetargi 193519
Wykaz 20206
Informacja z otwarcia ofert 2425
Zamówienia publiczne 71253
Aktualne 118543
W toku 76349
Wyniki 37791
Archiwalne 42476
Wyniki innych postępowań 34164
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 5239
Plan postępowania 2246
Planowanie przestrzenne 28531
Organizacje Pozarządowe 70908
Zamówienia do 30 000 Euro 19999
Regulamin 143
Urząd Gminy 13833
Elektroniczna skrzynka podawcza 5011
Regulamin urzedu 8669
Struktura organizacyjna 17863
Prowadzone rejestry i ewidencje 4657
Podatki i opłaty lokalne 12364
Interpretacje indywidualne 3859
Kontrole 7854
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 10821
Co i jak załatwić 77499
Wydziały 55226
Wybory 6952
Wybory samorządowe 7209
Państwowa Komisja Wyborcza 3375
Obwody i okręgi wyborcze 9196
Gminna Komisja Wyborcza 10037
Obwodowa Komisja Wyborcza 8137
2014 310
Obwody i okręgi wyborcze 480
Gminna Komisja Wyborcza 534
Obwodowa Komisja Wyborcza 319
Wybory parlamentarne 11557
Wybory prezydenckie 17511
Wybory do parlamentu UE 5552
Państwowa Komisja Wyborcza 33
Informacje dla wyborców 5655
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3414
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3403
Komisje wyborcze 5768
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1117
Wybory 2015 2840
Wybory ławników 5072
Referendum 9961
Wybory uzupełniające 13048
Wzory formularzy 33781
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2565
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 13778
Rejestr instytucji kultury 3770
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1541
Sprawy petentów 5985
Oświadczenia majątkowe 302159
Sprawozdania finansowe 46451
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 24375
Stypendia Socjalne 5228
Przydatne linki 19788
Ogłoszenia o pracy 50155
Aktualne 17371
W toku 22209
Wyniki 72666
Petycje 8238
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3656
Orlik 12716
Aktualności 11121
Konsultacje społeczne 1309
RODO 2388

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1269673
Redakcja biuletynu 6053
Mapa serwisu 6176
Statystyki 6395
Kanały RSS 5278
Kontakt 82242
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu