ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 484

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 20391
Charakterystyka ogólna 18139
Mapa Lipinki Łużyckie 7559
Herb i flaga gminy 6913
Historia i turystyka 18722
Aktualności 748871
Komunikaty meteorologiczne 16405
Honorowi Obywatele 18430
Gmina 15411
Ogłoszenia 11501
Jednostki organizacyjne 22236
Ośrodek Pomocy Społecznej 34919
Wydarzenia/ Ogłoszenia 21644
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4075
Gminna Biblioteka Publiczna 9139
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2363
Jednostki pomocnicze 11462
Stowarzyszenia i związki międzygminne 10450
Obwieszczenia 88429
Inwestycje 34045
Oferty inwestycyjne 5797
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4810
Akty prawne 197196
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 49552
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 328440
Organy 12045
Wójt 10776
Raporty i sprawozdania 279
Rada 16022
Kadencja 2018 - 2023 563
Aktualności 2602
Rada Gminy 968
Składy komisji 675
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 11986
Protokoły z sesji 718
Interpelacje i zapytania 209
Wnioski komisji 209
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 8272
Kadencja 2010 - 2014 9666
Prawo lokalne 8392
Statut 6826
Uchwały do 20.06.2012 3402
Budżet 8262
Wieloletni Program Inwestycyjny 4593
Podatki lokalne 15139
Oświata, kultura, sport 9189
Gospodarka wodno-ściekowa 6831
Kadencja RG 2010-2014 66704
Strategia Rozwoju Gminy 7626
Plan zagospodarowania przestrzennego 6214
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5235
Inne 3395
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 189969
Obwieszczenia 62
Rodzina 500 20566
Dobry Start 300 2302
Emp@tia 5950
Gospodarka Odpadami 30022
ogłoszenia 27703
formularz deklaracji 9516
opłata 7562
harmonogram 30153
podmiot odbierający odpady komunalne 1858
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1701
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5493
poziomy recyklingu 7488
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1966
zasady segregacji 5499
leki 3698
baterie 3491
żarówki, świetlówki 3650
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 3531
wielkogabaryty 6226
akty prawne 14660
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3992
przydatne linki 5256
Analiza Systemu Gospodarki 2790
Ochrona środowiska 3557
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 1448
Regulamin 1763
Wniosek 1609
Oświadczenie 1198
Wniosek o płatność 946
Azbest 2828
Program usuwania azbestu 1397
Wniosek 1695
Informacje dotyczące zadania 4712
Przydatne linki 1783
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4435
Przetargi 230587
Wykaz 26295
Informacja z otwarcia ofert 3131
Komunikaty 20869
Zamówienia publiczne 94122
Aktualne 143563
W toku 94797
Wyniki 57416
Archiwalne 61809
Wyniki innych postępowań 52506
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 6381
Plan postępowania 3318
Gosp. wodno - ściekowa 2822
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 3013
Informacje o jakości wody 10195
Ogłoszenia 4214
Ogólne warunki umów 2177
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2518
Wnioski, deklaracje 2611
Podatki 256
Zamówienia do 30 000 Euro 28679
Regulamin 836
Urząd Gminy 14950
Elektroniczna skrzynka podawcza 5483
Regulamin urzedu 10530
Struktura organizacyjna 22502
Prowadzone rejestry i ewidencje 5117
Podatki i opłaty lokalne 15085
Interpretacje indywidualne 4260
Kontrole 9119
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 12924
Planowanie przestrzenne 38012
Co i jak załatwić 114342
Wydziały 88859
Organizacje Pozarządowe 85266
Wzory formularzy 39720
Wybory 7597
Wybory samorządowe 7730
Państwowa Komisja Wyborcza 7562
Obwody i okręgi wyborcze 10856
Gminna Komisja Wyborcza 14257
Obwodowa Komisja Wyborcza 10476
2014 1132
Obwody i okręgi wyborcze 2123
Gminna Komisja Wyborcza 2076
Obwodowa Komisja Wyborcza 1784
Wybory parlamentarne 14892
Wybory prezydenckie 22069
Wybory do parlamentu UE 6313
Klauzula informacyjna 297
Państwowa Komisja Wyborcza 38
Informacje dla wyborców 6770
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3793
Obwody głosowania i lokale wyborcze 4166
Komisje wyborcze 7219
2014 91
Informacje dla wyborców 606
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 358
Obwody głosowania i lokale wyborcze 320
Komisje wyborcze 704
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1300
Wybory 2015 3306
Wybory 2019 549
Wybory ławników 6463
Referendum 12407
Wybory uzupełniające 16960
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2716
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 15304
Rejestr instytucji kultury 5070
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2256
Oświadczenia majątkowe 394877
Sprawozdania finansowe 54752
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 28101
Stypendia Socjalne 6495
Przydatne linki 22404
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4414
Orlik 14078
Aktualności 13273
Petycje 11989
Konsultacje społeczne 2575
Sprawy petentów 6489
Ogłoszenia o pracy 64386
Aktualne 22779
W toku 28386
Wyniki 106549
RODO 5914
Ogłoszenia o licytacji 908

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1736615
Redakcja biuletynu 6512
Mapa serwisu 6606
Statystyki 6764
Kanały RSS 5616
Kontakt 92306
« powrót do poprzedniej strony