ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 529

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 21326
Charakterystyka ogólna 19487
Mapa Lipinki Łużyckie 7973
Herb i flaga gminy 7304
Historia i turystyka 20157
Aktualności 901516
Komunikaty meteorologiczne 19315
Honorowi Obywatele 19521
Gmina 15973
Ogłoszenia 12096
Jednostki organizacyjne 23911
Ośrodek Pomocy Społecznej 38596
Wydarzenia/ Ogłoszenia 23656
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4187
Gminna Biblioteka Publiczna 9873
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2460
Jednostki pomocnicze 12597
Stowarzyszenia i związki międzygminne 11587
Obwieszczenia 104200
Inwestycje 38379
Oferty inwestycyjne 6171
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 5251
Akty prawne 224590
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 54039
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 357189
Organy 12514
Wójt 11629
Raporty i sprawozdania 605
Rada 16359
Kadencja 2018 - 2023 706
Aktualności 4698
Rada Gminy 1559
Składy komisji 1029
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 22150
Protokoły z sesji 1073
Interpelacje i zapytania 297
Wnioski komisji 290
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 0
Kadencja 2014 - 2018 9401
Kadencja 2010 - 2014 11100
Prawo lokalne 8694
Statut 7355
Uchwały do 20.06.2012 3518
Budżet 9177
Wieloletni Program Inwestycyjny 4910
Podatki lokalne 16427
Oświata, kultura, sport 9903
Gospodarka wodno-ściekowa 7380
Kadencja RG 2010-2014 76025
Strategia Rozwoju Gminy 8369
Plan zagospodarowania przestrzennego 6587
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5562
Inne 3517
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 206513
Obwieszczenia 202
Rodzina 500 23672
Dobry Start 300 2991
Emp@tia 6477
Gospodarka Odpadami 30860
ogłoszenia 31689
formularz deklaracji 11076
opłata 8681
harmonogram 36105
podmiot odbierający odpady komunalne 2235
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2063
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 6338
poziomy recyklingu 8643
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2071
zasady segregacji 6265
leki 4099
baterie 3873
żarówki, świetlówki 3967
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 4183
wielkogabaryty 7285
akty prawne 16925
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 4322
przydatne linki 5852
Analiza Systemu Gospodarki 4055
Ochrona środowiska 3841
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 2228
Regulamin 2797
Wniosek 2369
Oświadczenie 1685
Wniosek o płatność 1241
Azbest 3261
Program usuwania azbestu 1745
Wniosek 2037
Informacje dotyczące zadania 6737
Przydatne linki 2193
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5264
Przetargi 251450
Wykaz 31121
Informacja z otwarcia ofert 3605
Komunikaty 21925
Zamówienia publiczne 109151
Aktualne 159135
W toku 106786
Wyniki 70683
Archiwalne 74735
Wyniki innych postępowań 65679
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 7321
Plan postępowania 4085
Gosp. wodno - ściekowa 3107
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 3754
Informacje o jakości wody 13758
Ogłoszenia 5619
Ogólne warunki umów 2776
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3477
Wnioski, deklaracje 3282
Podatki 958
Zamówienia do 30 000 Euro 35788
Regulamin 1354
Urząd Gminy 15581
Elektroniczna skrzynka podawcza 5801
Regulamin urzedu 11968
Struktura organizacyjna 26783
Prowadzone rejestry i ewidencje 5426
Podatki i opłaty lokalne 16960
Interpretacje indywidualne 4580
Kontrole 10102
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 14614
Planowanie przestrzenne 47543
Co i jak załatwić 137723
Wydziały 110659
Organizacje Pozarządowe 96301
Wzory formularzy 45027
Wybory 7885
Wybory samorządowe 8157
Państwowa Komisja Wyborcza 11008
Obwody i okręgi wyborcze 12207
Gminna Komisja Wyborcza 17552
Obwodowa Komisja Wyborcza 12488
2014 1804
Obwody i okręgi wyborcze 3588
Gminna Komisja Wyborcza 3455
Obwodowa Komisja Wyborcza 3126
Wybory parlamentarne 19285
Wybory prezydenckie 25735
Wybory do parlamentu UE 6715
Klauzula informacyjna 633
Państwowa Komisja Wyborcza 38
Informacje dla wyborców 7694
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4088
Obwody głosowania i lokale wyborcze 4823
Komisje wyborcze 8521
2014 152
Informacje dla wyborców 1230
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 706
Obwody głosowania i lokale wyborcze 670
Komisje wyborcze 1493
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1371
Wybory 2015 3624
Wybory 2019 956
Wybory ławników 7845
Referendum 14309
Wybory uzupełniające 20312
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2826
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 16675
Rejestr instytucji kultury 6330
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2789
Oświadczenia majątkowe 449354
Sprawozdania finansowe 61267
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 30618
Stypendia Socjalne 7403
Przydatne linki 24417
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4943
Orlik 15193
Aktualności 15035
Petycje 15676
Konsultacje społeczne 3814
Sprawy petentów 6759
Ogłoszenia o pracy 72758
Aktualne 26061
W toku 32058
Wyniki 127155
RODO 8871
Ogłoszenia o licytacji 1595

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2108199
Redakcja biuletynu 6806
Mapa serwisu 6851
Statystyki 6990
Kanały RSS 5823
Kontakt 98542
« powrót do poprzedniej strony